مالیات بر ارزش افزوده

/مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده۱۳۹۷/۳/۱۶ ۶:۳۲:۳۴

[stextbox id=’alert’ direction=’rtl’ color=’8a2c2c’]

مالیات بر ازش افزوده

با سلام

جهت شرکت در آزمون ابتدا از اینجا وارد شوید.و مجددا به این صفحه باز گردید.

این نکات را قبل شروع آزمون مدنظر داشته باشید:

تا قبل از آمادگی کامل از انجام آزمون صرفنظر نمایید.

هرگز آزمون هرجلسه را به تعویق نیاندازید.

آزمون قابل اصلاح نمیباشد.

هرجلسه شامل یک آزمون میباشد.

صدور مدرک کارآموزی منوط به تکمیل کلیه آزمونهای دوره خواهد بود.

نمره قبولی دوره کسب حداقل ۵۰درصد آزمونها میباشد

[/stextbox]